Từ khoá: Google API

[Google API] Hướng dẫn cách đăng ký Youtube API

[Google API] Hướng dẫn cách đăng ký Youtube API

Đối với người dùng Internet hiện tại, việc sử dụng các dịch vụ của Google cung cấp đã trở nên quá quen thuộc. Ai trong chúng ta cũng từng ít nhất 1 lần sử dụng các dịch vụ của Google như: Gmail, Youtube, Map,v.v Các dịch vụ này của google được cung cấp miễn phí cho người dùng. Bên cạnh đó, Google cũng cung cấp các hàm API của các dịch vụ này ra bên ngoài, cho phép các bên thứ 3 có thể sử dụng các dịch vụ của Google trong các ứng dụng của mình. Trong ... »

Wildcard SSL Certificates