Từ khoá: hash

Vì sao blockchain được tin tưởng hay lý thuyết trò chơi và blockchain? (Phần 2)

Vì sao blockchain được tin tưởng hay lý thuyết trò chơi và blockchain? (Phần 2)

Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về blockchain, cách thức hoạt động, về việc đào coin , nguyên lý của việc đào là như thế nào và tại sao blockchain lại sống và sống khỏe được trong xã hội khốc liệt hiện nay. Dành cho bạn nào chưa đọc một số khái niệm về lý thuyết trò chơi. Phần 1: Vì sao blockchain được tin tưởng hay lý thuyết trò chơi và blockchain? Mục lục Blockchain là gì Các khái niệm liên quan tới blockchain Đào block (minning) Các thợ mỏ có xu hướng gian lận, cách ... »

Giới thiệu về Bloom filter

Giới thiệu về Bloom filter

Bloom filter là gì? Bloom filter là 1 cấu trúc dữ liệu xác suất dùng để check xem 1 phần tử có thuộc 1 tập dữ liệu hay không một cách nhanh chóng và tiết kiệm bộ nhớ. Bloom filter chỉ hỗ trợ 2 phương thức tương tác là: Test: Test xem 1 phần tử có thuộc 1 tập dữ liệu đã add vào bloom filter hay không. Nếu kết quả trả về là “không” thì kết quả này chính xác 100%. Tuy nhiên khi kết quả trả về là “có” thì xác suất kết quả này không chính xác ... »

Wildcard SSL Certificates