Key words:histogram

Xử lý ảnh với OpenCV - Tut5: Histogram Equalization

Xử lý ảnh với OpenCV - Tut5: Histogram Equalization

Mục tiêu bài viết Bài viết cung cấp cho người đọc kiến thức cơ bản về kĩ thuật Histogram Equalization (cân bằng Histogram) trong xử lý ảnh 1. Histogram equalization 1.1 Image Histogram Nếu chưa biết hay chưa hiểu rõ về Histogram, bạn có thể tham khảo tại [3]. Trước khi tìm kĩ thuật Histogram equalization, trước hết, bạn cần phải hiểu khái niệm histogram của ảnh. Histogram của ảnh, định nghĩa một cách đơn giản, là một cách biểu diễn (bằng hình ảnh) (graphical representation) về phân bố cường độ sáng của ảnh. Trong Histogram của ảnh, trục ... »

Wildcard SSL Certificates