Key words:jdt

Các thành phần để xây dựng plugin cho eclipse

Các thành phần để xây dựng plugin cho eclipse

Eclipse là IDE được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Eclipse hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, trong đó có Java. Hầu hết các lập trình viên phát triển ứng dụng Java đều dùng eclipse nên việc xây dựng plugin cho eclipse sẽ thuận tiện trong quá trình xây dựng ứng dụng Java. Một trong những điểm mạnh của Eclipse đó là cho phép lập trình viên viết các ứng dụng tích hợp dưới dạng plug-in để phục vụ cho nhu cầu công việc bất kỳ một cách dễ dàng. Lập trình viên có thể ... »