Key words:kuromoji

Phân tích câu tiếng Nhật với Atilika Kuromoji

Phân tích câu tiếng Nhật với Atilika Kuromoji

Hiện tại có rất nhiều công việc liên quan đến xử lý văn bản tiếng Nhật. Bạn muốn lấy danh sách các danh từ, muốn lấy cách đọc chữ Hán hay muốn đổi động từ, tính từ về dạng từ điển để thuận lợi cho việc tìm kiếm. Tất cả các công việc này đều có thể thực hiện dễ dàng với Atikila Kuromoji. Atilika Kuromoji  là phần mở rộng hơn dựa trên nền tảng Mecab, 1 trong những engine phân tích ngôn ngữ học tiếng Nhật phổ biến nhất. Mecab lúc đầu phát triển dựa theo ChaSen nên có ... »