Key words:micro-service

Giới thiệu gRPC

Giới thiệu gRPC

Ngày nay microservices đang nổi lên như một hiện tượng mạnh mẽ . Nó đáp ứng những yêu cầu mà thiết kế kiểu monolithic architecture không có . Và phần quan trọng nhất của nó chính là khả năng scale và quản lý riêng từng service. I. Microservices ? Microservices hỗ trợ bởi rất nhiều ngôn ngữ . Nếu những services này cần phải trao đổi qua lại các thông tin như : data, data format, error pattern, load balancing, other ... thì microservices chính là lựa chọn cực kì tốt. Một trong những lựa chọn rất phổ biến là REST (HTTP-JSON) II. Xây dựng API ... »

Wildcard SSL Certificates