Từ khoá: questions

Hướng dẫn vượt qua phỏng vấn về Javascript

Hướng dẫn vượt qua phỏng vấn về Javascript

Javascript chưa bao giờ là một ngôn ngữ dễ hiểu. Đặc biệt trong phỏng vấn, các câu hỏi về Javascript có nhiều vô số, và có thể có nhiều bẫy được đặt trong các câu hỏi đó. Vì thế, để có thể tự tin vượt qua các cuộc phỏng vấn về Javascript, có lẽ điều quan trọng nhất đối với một Developer là phải hiểu rõ cơ chế hoạt động của JS, từ đó có thể trả lời được các câu hỏi phỏng vấn sau này. Có thể bạn đã quen làm việc với các Framework JS nổi tiếng ( React ... »

Wildcard SSL Certificates