Từ khoá: router

Tìm hiểu Vue Router qua ví dụ thực tế

Tìm hiểu Vue Router qua ví dụ thực tế

1.Mở đầuVuejs cung cấp các tính năng để xây dựng các thành phần Web có thể tái sử dụng. Routing là một trong số đó, cho phép ta có thể dễ dàng điều hướng giữa các trang mà không cần phải tải lại toàn bộ trang. 2.Tạo projectTrước tiên bạn cần cài đặt Nodejs. Sử dụng vue-cli để tạo project mới xem hướng dẫn tại đây. Chạy lệnh sau để tạo project mới. vue init webpack vue-router cd vue-router npm run dev 3.Tạo routerSau khi đã cài đặt xong mở http://localhost:8080 xem project đã cài ... »

Wildcard SSL Certificates