Key words:server-actions

Server Actions trong Next.js 14

Server Actions trong Next.js 14

I.Giới thiệuNext.js là một framework phổ biến trong việc phát triển ứng dụng React, nổi bật với khả năng kết hợp giữa rendering phía client và server. Phiên bản mới nhất của Next.js, phiên bản 14, đã giới thiệu một tính năng đột phá mang tên Server Actions. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về Server Actions, từ định nghĩa, cách sử dụng, đến các ưu và nhược điểm, cũng như các vấn đề bảo mật liên quan và cách khắc phục. II. Chi tiết1. Định nghĩa Server ActionsServer Actions là một ... »

Wildcard SSL Certificates