Từ khoá: solr

Distributed indexing with SolrCloud

Distributed indexing with SolrCloud

Nội dung Giới thiệu Solr và SolrCloud Setup Solr với SolrCloud SolrCloud in action Kết luận Giới thiệu Solr và SolrCloud Solr Là 1 open source enterprise search platform, viết trên Java và được phát triển dựa trên Apache Lucene. Solr là 1 search engine hỗ trợ nhiều tính năng mạnh mẽ như là real-time indexing, faceted search, dynamic clustering với SolrCloud, database integration, NoSQL features and quản lý được nhiều loại văn bản (e.g., Word, PDF) Sử dụng Solr như thế nào? -> Solr sẽ hỗ trợ chức năng search cho service của bạn thông qua việc ... »