Từ khoá: Spider engine

MariaDB-Mysql Store Engine

MariaDB-Mysql Store Engine

Ngày nay ứng dụng web có rất nhiều lựa chọn cơ sở dữ liệu (database), đối với các nên tảng mã nguồn mở nhất là PHP, MySQL là sự lựa chọn vô cùng phổ biến trong một thời gian dài. Tuy nhiên công nghệ ngày càng phát triển, với sự xuất hiện của MariaDB và Percona, là 2 nhánh biến thể của MySQL với nhiều tính năng vượt trội. Bài viết này sẽ giới thiệu và MariaDB Spider Engine dành cho nhưng ứng dụng có lượng dự liệu lớn hoặc muốn mở rộng hơn nữa. Maria db spider engine from ... »

Wildcard SSL Certificates