Key words:storybook

Sơ lược về kiểm thử giao diện với Storybook

Sơ lược về kiểm thử giao diện với Storybook

1.Giới thiệu Storybook là một tiện ích mã nguồn mở cho phép lập trình viên có thể xây dựng và kiểm thử các thành phần giao diện một cách độc lập, tách biệt với phần còn lại của hệ thống. Với khả năng kiểm tra giao diện một bộ phận nhưng không cần chạy cả hệ thống, nó giúp công việc kiểm thử giao diện trở nên dễ dàng nhanh chóng. 2.Tại sao nên sử dụng storybook Vấn đề Xu hướng phát triển frontend hiện giờ (vue, react...) chuộng mô hình chia nhỏ giao diện thành các thành ... »

Wildcard SSL Certificates