Amazon Web Services (AWS) đã trở thành một trong những nhà cung cấp đám mây hàng đầu trên thế giới, cung cấp một loạt các dịch vụ đa dạng để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mở rộng. Trong hệ sinh thái của AWS, quản lý quyền truy cập là một phần quan trọng để bảo vệ tài nguyên và dữ liệu của khách hàng. Identity and Access Management (IAM) là một dịch vụ quản lý quyền truy cập tuyệt vời, giúp người dùng kiểm soát và bảo vệ tài nguyên của họ trên nền tảng AWS.

How IAM works - AWS Identity and Access Management

IAM Là Gì?

IAM là một dịch vụ quản lý quyền truy cập của AWS, cho phép bạn kiểm soát ai có thể truy cập tài nguyên của bạn và cách họ có thể truy cập. Điều này giúp đảm bảo rằng người dùng và các dịch vụ chỉ có quyền truy cập vào những phần của hệ thống mà họ cần để thực hiện công việc của mình. IAM giúp tăng cường bảo mật, ngăn chặn truy cập trái phép và giảm rủi ro về lạm dụng thông tin đăng nhập.

Tại sao nên sử dụng IAM?

IAM là một trong những phần quan trọng nhất của AWS, và việc sử dụng IAM mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người dùng. Dưới đây là một số lý do tại sao nên sử dụng IAM:

 1. Bảo Mật Tăng Cường: IAM giúp tăng cường bảo mật bằng cách kiểm soát quyền truy cập vào tài nguyên và dịch vụ của AWS. Người quản trị có thể quản lý và giám sát mọi hoạt động của người dùng, từ đăng nhập đến việc thực hiện các hành động cụ thể.
 2. Quản Lý Quyền Truy Cập Tinh Tế: IAM cho phép quản trị viên xác định chính xác ai được phép làm gì trong môi trường AWS. Bằng cách sử dụng nguyên tắc như Users, Groups, Roles và Policies, họ có thể tối ưu hóa quyền truy cập để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
 3. Phân Quyền và Tách Biệt Nhiệm Vụ: Sử dụng IAM, bạn có thể tạo ra các vai trò với các quyền truy cập tạm thời, giúp giảm rủi ro từ việc giữ quyền truy cập không cần thiết. Điều này đặc biệt hữu ích khi cần chia sẻ tài nguyên giữa các đội hoặc dự án.
 4. Tích Hợp Linh Hoạt với Dịch Vụ AWS Khác: IAM được tích hợp chặt chẽ với nhiều dịch vụ AWS khác, bao gồm S3, Lambda, EC2 và nhiều dịch vụ khác. Điều này mang lại khả năng quản lý quyền truy cập ở mức độ chi tiết trong toàn bộ hệ sinh thái AWS.
 5. Quản Lý Hiệu Suất và Chi Phí: IAM không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên mà còn làm tăng hiệu suất và giảm chi phí. Bằng cách chỉ cung cấp quyền truy cập những gì cần thiết, bạn có thể tránh được việc sử dụng tài nguyên mà không cần thiết và tối ưu hóa chi phí sử dụng dịch vụ AWS.

Trong tất cả, việc sử dụng IAM không chỉ là một biện pháp bảo mật mà là một chiến lược quản lý quyền truy cập thông minh. Nó mang lại sự linh hoạt, an toàn và hiệu suất cho môi trường đám mây, làm cho việc làm chủ quản lý quyền truy cập trở nên dễ dàng và hiệu quả.

AWS — IAM Overview. What is AWS Identity and Access… | by Ashish Patel | Awesome Cloud | Medium

Các thành phần chính của IAM

IAM trong AWS bao gồm nhiều thành phần quan trọng giúp người quản trị kiểm soát và quản lý quyền truy cập vào tài nguyên. Dưới đây là mô tả về các thành phần chính của IAM:

 1. Người Dùng (Users): Người Dùng trong IAM đại diện cho các cá nhân có thể truy cập vào tài nguyên AWS. Mỗi người dùng được định danh bằng một tên người dùng duy nhất và được kết hợp với các thông tin đăng nhập để xác thực.
 2. Nhóm (Groups): Nhóm là một tập hợp người dùng với quyền truy cập tương tự. Thay vì gán quyền cho từng người dùng một cách riêng lẻ, người quản trị có thể tạo nhóm và gán quyền cho nhóm đó, giảm bớt sự phức tạp trong quản lý quyền truy cập.
 3. Vai Trò (Roles): Vai trò là một khái niệm quan trọng trong IAM, cho phép quản trị viên gán quyền truy cập tạm thời cho người dùng hoặc dịch vụ. Điều này rất hữu ích khi cần chia sẻ tài nguyên giữa các tài khoản AWS hoặc khi cần thực hiện các tác vụ cụ thể.
 4. Chính Sách (Policies): Chính Sách là thành phần quyết định quyền truy cập cụ thể. Bằng cách định nghĩa các chính sách, người quản trị có thể xác định những gì người dùng, nhóm hoặc vai trò có thể thực hiện. Chính sách sử dụng ngôn ngữ JSON để mô tả các quyền và điều kiện.
 5. Khuyến Nghị MFA (Multi-Factor Authentication): IAM hỗ trợ MFA để tăng cường bảo mật. Khi kích hoạt MFA, người dùng cần cung cấp thêm thông tin đăng nhập bằng cách sử dụng một phương tiện xác minh khác, chẳng hạn như mã xác minh từ điện thoại di động.
 6. Chính Sách Tình Trạng (Conditions): IAM cung cấp chính sách tình trạng để xác định quyền truy cập dựa trên các điều kiện nhất định như địa chỉ IP, thời gian, hoặc thông tin xác thực. Điều này mang lại sự linh hoạt trong việc quản lý quyền truy cập.

Tất cả các thành phần trên là những khối xây dựng cơ bản của IAM, tạo nên một hệ thống quản lý quyền truy cập an toàn, linh hoạt và dễ quản lý trong môi trường đám mây của AWS. Sự kết hợp của chúng giúp người quản trị đạt được sự hiệu quả và an toàn trong việc quản lý quyền truy cập tài nguyên.

AWS IAM & Its Features — Day 1. What is IAM? — Allows to manage users… | by Prabhu Rajendran | Everything at Once | Medium

Các nguyên tắc thiết kế IAM

Trong thiết kế IAM của AWS, có một số nguyên tắc quan trọng để đảm bảo việc quản lý quyền truy cập an toàn và hiệu quả. Dưới đây là mô tả về các nguyên tắc thiết kế IAM:

 1. Nguyên Tắc Nguyên Nhân Nhất (Principle of Least Privilege): Nguyên tắc này đặt ra quy tắc cơ bản là cấp quyền truy cập ít nhất cần thiết để thực hiện công việc. Bằng cách này, giảm rủi ro từ việc người dùng có quyền truy cập không cần thiết và bảo vệ tài nguyên khỏi việc sử dụng sai mục đích.
 2. Chia Rẽ Quyền Truy Cập (Separation of Duties): Nguyên tắc này khuyến khích việc tách biệt quyền truy cập giữa các vai trò hoặc người dùng khác nhau. Điều này giúp ngăn chặn sự lạm dụng quyền lợi và tăng cường kiểm soát bằng cách đặt rào cản cho sự xâm phạm từ bên trong.
 3. Xác Thực Được Đặt Ra Trước (Defense-in-Depth): Hệ thống IAM nên được xây dựng với nhiều lớp phòng thủ, không chỉ phụ thuộc vào một cấp độ xác thực duy nhất. Sử dụng một loạt các biện pháp như MFA, SSL, và các phương pháp xác thực khác để đảm bảo an toàn.
 4. Quản Lý Vai Trò Hiệu Quả (Effective Role Management): Việc quản lý vai trò trong IAM cực kỳ quan trọng. Nên xác định rõ ràng các vai trò và gán chúng dựa trên nguyên tắc nguyên nhân nhất để đảm bảo người dùng chỉ có quyền truy cập những gì cần thiết.
 5. Theo Dõi và Ghi Nhật Ký (Logging and Monitoring): Thiết kế IAM nên bao gồm việc kích thích theo dõi và ghi nhật ký. Các sự kiện quan trọng cần được ghi lại để phân tích, giúp phát hiện và phản ứng nhanh chóng đối với bất kỳ sự cố bảo mật nào.
 6. Tuân Thủ Chuẩn An Toàn: (Compliance with Security Standards): IAM nên được thiết kế để tuân thủ các chuẩn an toàn như ISO 27001, PCI DSS, hay HIPAA tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ngành và tổ chức.
 7. Phòng Ngừa Thâm Nhập (Preventive Controls): Đặt các biện pháp kiểm soát trước để ngăn chặn thâm nhập, bao gồm việc sử dụng chính sách tình trạng để xác định quyền truy cập dựa trên điều kiện nhất định.
 8. Hạn Chế Tích Hợp (Minimize Integration Complexity): Hạn chế sự phức tạp trong việc tích hợp IAM với các hệ thống khác để giảm rủi ro và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Những nguyên tắc thiết kếIAM này là những cơ sở quan trọng để xây dựng một hệ thống quản lý quyền truy cập an toàn và linh hoạt trong môi trường đám mây phức tạp của AWS.

IAM - Quản lý vai trò

Các biện pháp thực hành tốt nhất của IAM

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc quản lý quyền truy cập tài nguyên trên Amazon Web Services (AWS), có một số biện pháp thực hành tốt nhất (best practices) khi triển khai Identity and Access Management (IAM):

 1. Nguyên Tắc Nguyên Nhân Nhất (Principle of Least Privilege): Hãy cấp quyền truy cập ít nhất cần thiết để thực hiện công việc. Điều này giúp giảm rủi ro từ việc sử dụng quyền truy cập không cần thiết và bảo vệ tài nguyên khỏi việc sử dụng sai mục đích.
 2. Sử Dụng Vai Trò IAM (Use IAM Roles): Thay vì sử dụng người dùng và khóa truy cập dài hạn, hãy sử dụng vai trò IAM để gán quyền tạm thời cho người dùng hoặc dịch vụ. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt.
 3. Quản Lý Mật Khẩu và MFA (Manage Passwords and MFA): Yêu cầu việc sử dụng MFA để cung cấp một lớp bảo mật bổ sung. Hạn chế sử dụng mật khẩu dài hạn và thực hiện chu kỳ đổi mật khẩu đều đặn.
 4. Xác Nhận Chính Sách Tình Trạng (Validate Conditions in Policies): Sử dụng chính sách tình trạng để xác định quyền truy cập dựa trên điều kiện như địa chỉ IP, thời gian, hoặc thông tin xác thực. Điều này tăng cường quyền lực quản lý quyền truy cập.
 5. Sử Dụng Chính Sách Rõ Ràng và Đơn Giản (Use Clear and Simple Policies): Chính Sách IAM nên được định nghĩa một cách rõ ràng và đơn giản. Tránh sử dụng quá nhiều chính sách phức tạp để giảm thiểu khả năng nhầm lẫn và tăng hiệu suất.
 6. Thực Hiện Theo Dõi và Ghi Nhật Ký (Implement Logging and Monitoring): Kích hoạt theo dõi và ghi nhật ký để theo dõi mọi hoạt động quản lý và sự kiện quan trọng. Điều này giúp phát hiện sự cố bảo mật và đáp ứng nhanh chóng.
 7. Chuẩn Bị Cho Quản Lý Khẩn Cấp (Prepare for Emergency Management): Phát triển kế hoạch khẩn cấp và kiểm thử nó định kỳ. Điều này bao gồm quy trình phục hồi mật khẩu, vô hiệu hóa người dùng bị nghi ngờ và triển khai các biện pháp khẩn cấp khi cần thiết.
 8. Chuẩn Bị cho Tuân Thủ và Kiểm Tra (Prepare for Compliance and Audits): Sẵn sàng cho quá trình kiểm tra và tuân thủ bằng cách duy trì tài liệu rõ ràng về cấu hình và thực thi các biện pháp bảo mật.

Bằng cách thực hiện những biện pháp thực hành tốt nhất trên, tổ chức có thể đảm bảo IAM được triển khai an toàn, linh hoạt và tuân thủ đúng các chuẩn mực bảo mật, giữ cho môi trường đám mây của họ được bảo vệ một cách hiệu quả.

AWS IAM Policy Basics – Technology Geek

Kết Luận:

IAM trong AWS không chỉ giúp đơn giản hóa quản lý quyền truy cập mà còn tạo ra một hệ thống bảo mật mạnh mẽ và linh hoạt. Bằng cách sử dụng nguyên tắc cơ bản như Users, Groups, Roles, và Policies, người quản trị có thể tối ưu hóa việc quản lý và bảo mật tài nguyên. Điều này trở thành quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào đang sử dụng AWS, giúp họ duy trì một môi trường đám mây an toàn và hiệu quả.