Từ khoá: AWS

Tìm hiểu về dịch vụ IAM Cơ Bản của AWS

Tìm hiểu về dịch vụ IAM Cơ Bản của AWS

Amazon Web Services (AWS) đã trở thành một trong những nhà cung cấp đám mây hàng đầu trên thế giới, cung cấp một loạt các dịch vụ đa dạng để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mở rộng. ... »

Triển khai ứng dụng PHP trên AWS Lambda sử dụng Bref

Triển khai ứng dụng PHP trên AWS Lambda sử dụng Bref

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích các bước để triển khai ứng dụng để validate email MX record bằng PHP đơn giản trên AWS Lambda Function thông qua việc sử dụng Bref layers. Tính đến thời điểm hiện tại, AWS Lambda hỗ trợ Java, Go, PowerShell, Node. js, C#, Python và Ruby, tuy nhiên vẫn chưa hỗ trợ PHP. Ngoài ra AWS Lamdba vẫn hỗ trợ Custom runtime nên bạn hoàn toàn có thể triển khai lite weight PHP function để cải thiện hiệu suất ứng dụng và sẽ giảm chi phí so với phiên bản EC2. Giới ... »

CI/CD in AWS with CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy and Load Balancing

CI/CD in AWS with CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy and Load Balancing

CI/CD được viết tắt từ Continuous Integration/Continuous Delivery hoặc Continuous Deployment, đại diện cho một phương pháp tự động hóa quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo rằng mã nguồn được kiểm tra, xây dựng và triển khai một cách liên tục. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách xây dựng một hệ thống CI/CD tự động sử dụng các dịch vụ như AWS CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy, và Github. Mô hình hoạt động của quy trình CI/CD trong bài viết được mô tả như sau: Bước 1: Developer đẩy mã ... »

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 2)

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 2)

Ở phần một https://blog.vietnamlab.vn/aws-elastic-beanstalk-deployment-mode-part-1/, chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quan về Elastic Beanstalk là gì và các cách để triển khai một ứng dụng Elastic Beanstalk. Phần này chúng ta cùng đi vào chi tiết làm thế nào để sử dụng các deployment mode khác nhau cũng như ưu và nhược điểm của chúng nhé. 1. Tổng quan về Elastic Beanstalk 1.1 Triển khai ứng dụng Elastic Beanstalk Đầu tiên, chúng ta cùng nhìn lại tổng quan về quy trình triển khai ứng dụng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trên ... »

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 1)

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 1)

Elastic Beanstalk là một dịch vụ theo model PaaS của AWS giúp chúng ta dễ dàng triển khai và mở rộng các ứng dụng web và dịch vụ được phát triển bằng Java, . NET, PHP, Node. js, Python, Ruby, Go và Docker trên những máy chủ quen thuộc như Apache, Nginx, Passenger và IIS. Các thành phần cơ bản của Elastic Beanstalk Sau khi khởi tạo một ứng dụng Elastic Beanstalk sẽ tạo ra các resource cơ bản như sau: EC2 instance - Được cấu hình để chạy các ứng dụng web trên nền tảng bạn chọn. Bao gồm application ... »

CI, CD với TravisCI và AWS Elastic Beanstalk

CI, CD với TravisCI và AWS Elastic Beanstalk

Có rất nhiều công cụ để sử dụng cho việc CI, CD một dự án, ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để làm việc với TravisCI. 1. Tìm hiểu về TravisCITravis là một dịch vụ (service) CI, miễn phí và là open source. Trong đó CI là viết tắt của từ Continuous Integrantion, nghĩa là tích hợp liên tục. Travis CI cùng đã từng được giới thiệu ở blog vietnamlab. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. 2. Tìm hiểu về AWS Elastic BeanstalkAWS Elastic Beanstalk là một dịch vụ dễ sử ... »

[AWS - Note P1] - Ôn tập thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate

[AWS - Note P1] - Ôn tập thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate

Giới thiệu AWS Certification là chứng chỉ được câp bởi Amazon đánh giá mức độ hiểu biết về aws cloud, cụ thể là các dịch vụ của Amazon Web Services (AWS) cũng như việc áp dụng các dịch vụ đó 1 cách hiệu quả vào trong các bài toán thực tế. Bộ chứng chỉ này được chia thành các phần: Cloud Practitioner, Architect, Developer và Operations, ngoài ra có thêm Specialty. Về độ khó thì có 3 mức: Foundational Asociate Professional Chi tiết về các chứng chỉ các bạn tham khảo ở hình dưới đây: Tham khảo: https://aws.amazon. ... »

Wildcard SSL Certificates