Ngày 11/03/2013 công ty GMO-Z.com Vietnam Lab Center chính thức được thành lập với sự chứng kiến của lãnh đạo tập đoàn GMO Internet và các thành viên đâu tiên của công ty.

Công ty GMO-Z.com Vietnam Lab Center được thành lập bởi sự hợp tác của công ty mẹ GMO Internet Group và GMO-Z.com Runsystem (công ty thành viên của tập đoàn GMO). Công ty được thành lập ra với mục đích là nghiên cứu những kỹ thuật cũng như xu hướng mới và cùng với những member người Nhật khác tham gia phát triển sản phẩm mới cho tập đoàn GMO. Mục tiêu của chúng tôi.

HN Members

Ban lãnh đạo và những thành viên đầu tiên của GMO-Z.com Vietnam Lab Center

HN Members

Lễ ra mắt văn phòng mới của GMO-Z.com Vietnam Lab Center ở 254 Hoàng Văn Thái

Tại Hà nội chúng tôi hướng tới trở thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ cao nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho công ty mẹ GMO và các chi nhánh khác.