Tác giả: P.T.G

Giới thiệu về Codeception Framework testing

Giới thiệu về Codeception Framework testing

Trong quá trình phát triển phần mềm luôn có phần testing, đặc biệt với PHP có một Framework testing nổi tiếng mà ai cũng biết đó là PHPUnit test, tuy nhiên nó vẫn còn những hạn chế. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một Framework testing mà nó bao gồm đầy đủ các tính năng của PHPUnit test và những tính năng khác mà PHPUnit test không có được, đó là Codeception. Codeception là một framework testing có hỗ trợ cho nhiều PHP framework chẳng hạn như Symfony, Laravel5, Yii2,  Zend Framework. Ngoài ra nó còn cung ... »

Bamboo Chatwork Notification

Bamboo Chatwork Notification

Giới thiệu Trong nhiều dự án có sử dụng bộ sản phẩm của Atlassian Jira, Confluence, Stash, Bamboo…, nhưng lại không dùng Hipchat mà lại dùng Chatwork để trao đổi công việc . Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập để sau khi build , tự động gửi kết quả (build thành công hay thất bại , user thực hiện , branch thực hiện …) đến Chatwork. 1. Cài đặt Bamboo server Trong hướng dẫn này mình cài Bamboo server trên Ubuntu. Trước tiên ta cái Docker  sudo apt-get install curl  curl -sSL https://get.docker.com/ | sh Sau đó pull ... »

Sử dụng TriggeringEventEvaluator để bắt sự kiện log của 1 class bất kỳ

Sử dụng TriggeringEventEvaluator để bắt sự kiện log của 1 class bất kỳ

Khi làm việc với những hệ thống cũ , đôi khi có những Error Log được bắn tới Mail liên tực , mà những Error Log đó thực chất cũng không nguy hiểm gì , ta muốn chặn việc gửi Error Log đó tới Mail. Nhưng ta lại không thể vô cái Class phát sinh ra Error Log đó để thay đổi Event Level Log, vì đó là 1 file .jar chẳng hạn , thì khi đó ta có thể sử dụng phương thức isTriggeringEvent() của interface TriggeringEventEvaluator  để bắt lại cái Error Log đó và xử lý đê không gửi nó đến Mail ... »