Tác giả: P.V.H

Tính tự tương quan của chuỗi time series

Tính tự tương quan của chuỗi time series

Trong các bài viết trước về chuỗi time series, mình đã giới thiệu mô hình Moving average, Autoregressive. Khi sử dụng các mô hình như MA, AR, ARMA, ... nói riêng hay khi ta khảo sát chuỗi time series nói chung, một việc quan trọng là ta cần xác định tính tự tương quan của chuỗi. Điều này giúp ta đưa ra các tham số hợp lý cho mô hình cũng như có được đánh giá sơ bộ về chuỗi time series. 1. Khái niệm1.1. Tương quan là gì?Trước hết, ta tìm hiểu tương quan là gì. Tương quan ... »

Time series: Moving average model

Time series: Moving average model

Trong các bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về khái niệm chuỗi time series, về mô hình Autogressive. Link bài viết trước: https://blog.vietnamlab.vn/2020/04/07/time-series/ Trong bài viết này, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về mô hình Moving Average (sau đây sẽ được kí hiệu là MA) 1. Mô hình Moving Average là gì Trích dẫn định nghĩa của mô hình MA trên wiki: In time series analysis, the moving-average model (MA model), also known as moving-average process, is a common approach for modeling univariate time series. The moving-average model ... »

Time series: Autoregressive model

Time series: Autoregressive model

Xin chào các bạn, đây là bài viết thứ 2 trong loạt bài viết về Times Series. Trong bài viết trước đó mình đã giới thiệu về một số khái niệm, định nghĩa của chuỗi Time Series như tính dừng, trend, lag hay cách loại bỏ trend để thu được một chuỗi dừng. Link bài viết trước: https://blog.vietnamlab.vn/2019/12/20/phan-tich-du-bao-chuoi-thoi-gian-time-series/blog.vietnamlab.vn Bài viết này mình sẽ đi sâu vào mô hình Autoregressive dùng để phân tích chuỗi time series. 1. Mô hình Autogressive là gìTheo trích dẫn trên wiki: The autoregressive model specifies ... »

Chuỗi thời gian (Time series) và các khái niệm cơ bản

Chuỗi thời gian (Time series) và các khái niệm cơ bản

Trong chuỗi bài viết này mình sẽ trình bày các kiến thức cơ bản, khái niệm cũng như các phương pháp để phân tích và dự báo chuỗi thời gian (time series). Trước hết ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến chuỗi thời gian. 1. Chuỗi time series là gì? Là chuỗi các điểm dữ liệu được đo theo từng khoảng thời gian liền nhau, khoảng cách giữa các lần đo là bằng nhau. (Lưu ý rằng dữ liệu mà ta đang nói ở đây phải là tập các biến ngẫu nhiên - stochastic process) ... »

How to store password in database for safe

How to store password in database for safe

Ở bài viết này mình sẽ trình bày về cơ chế lưu password vào trong database để đảm bảo tính an toàn của password, tìm hiểu qua một số cách tấn công password, và cuối cùng là tìm hiểu qua một vài thư viện để mã hóa password. 1. Kiến thức cơ sởBài viết sử dụng các kiến thức cơ bản về mã hóa, one-way function, two-way funtion: + One-way function: nhận input là plain text và output là message được mã hóa. Rất khó để có thể giải mã message này và thu được input ban đầu. Cách duy nhất ... »