Tác giả: P.V.H

How to store password in database for safe

How to store password in database for safe

Ở bài viết này mình sẽ trình bày về cơ chế lưu password vào trong database để đảm bảo tính an toàn của password, tìm hiểu qua một số cách tấn công password, và cuối cùng là tìm hiểu qua một vài thư viện để mã hóa password.1. Kiến thức cơ sởBài viết sử dụng các kiến thức cơ bản về mã hóa, one-way function, two-way funtion:+ One-way function: nhận input là plain text và output là message được mã hóa. Rất khó để có thể giải mã message này và thu được input ban đầu. Cách duy nhất ... »