Tác giả: P.V.H

Chuỗi thời gian (Time series) và các khái niệm cơ bản

Chuỗi thời gian (Time series) và các khái niệm cơ bản

Trong chuỗi bài viết này mình sẽ trình bày các kiến thức cơ bản, khái niệm cũng như các phương pháp để phân tích và dự báo chuỗi thời gian (time series). Trước hết ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến chuỗi thời gian.1. Chuỗi time series là gì? Là chuỗi các điểm dữ liệu được đo theo từng khoảng thời gian liền nhau, khoảng cách giữa các lần đo là bằng nhau. (Lưu ý rằng dữ liệu mà ta đang nói ở đây phải là tập các biến ngẫu nhiên - stochastic process) ... »

How to store password in database for safe

How to store password in database for safe

Ở bài viết này mình sẽ trình bày về cơ chế lưu password vào trong database để đảm bảo tính an toàn của password, tìm hiểu qua một số cách tấn công password, và cuối cùng là tìm hiểu qua một vài thư viện để mã hóa password.1. Kiến thức cơ sởBài viết sử dụng các kiến thức cơ bản về mã hóa, one-way function, two-way funtion:+ One-way function: nhận input là plain text và output là message được mã hóa. Rất khó để có thể giải mã message này và thu được input ban đầu. Cách duy nhất ... »