Từ khoá: webrtc

Tìm hiểu về mô hình Webrtc SFU

Tìm hiểu về mô hình Webrtc SFU

Trong thế giới ngày nay, việc truyền tải âm thanh và hình ảnh qua Internet đang trở nên ngày càng phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu này, WebRTC (Web Real-Time Communication) đã trở thành một công nghệ quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách WebRTC hoạt động, đặc biệt là trong hai mô hình quan trọng: P2P (Peer-to-Peer) và SFU (Selective Forwarding Unit). 1. WebRTC là Gì?WebRTC là một dự án mã nguồn mở được phát triển để hỗ trợ truyền tải đa phương tiện trực tuyến giữa các trình duyệt web ... »

Tìm hiểu cơ chế Signaling, STUN và TURN trong WebRTC

Tìm hiểu cơ chế Signaling, STUN và TURN trong WebRTC

WebRTC là một công nghệ tuyệt vời cho phép chúng ta thực hiện những cuộc hội thoại thời gian thực. Tuy nhiên, dưới bề ngoài nhìn có vẻ đơn giản đó, là một hệ thống máy chủ Signaling server mà các nhà phát triển cần để được có thông tin điều hướng cho việc chuyển tiếp các gói tin ngang hàng với nhau. ... »

Tìm hiểu về WebRTC

Tìm hiểu về WebRTC

1. WebRTC là gì?WebRTC (Web Realtime Communication) là một bộ API JavaScript cho phép chúng ta thiết lập kết nối ngang hàng giữa hai trình duyệt (peer to peer connection) để trao đổi dữ liệu như âm thanh và video, cho phép chúng ta tạo các ứng dụng có tính năng gọi âm thanh và video. Điều làm cho WebRTC trở nên đặc biệt là sau khi kết nối được thiết lập, dữ liệu có thể được truyền trực tiếp giữa các trình duyệt trong thời gian thực mà không cần sử dụng server. Bằng cách này, chúng ta ... »

Wildcard SSL Certificates