Tác giả: V.N.H

Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Thuật ngữ "Internet of Things" (viết tắt là IoT) gần đây xuất hiện rất nhiều và thu hút không ít sự quan tâm chú ý của thế giới công nghệ. Vậy IoT chính xác là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người?IoT là gì?IoT là khái niệm kết nối các thiết bị với nhau và với Internet. IoT là một mạng lưới khổng lồ gồm các vật (things) và con người được kết nối - tất cả đều thu thập và chia sẻ dữ liệu với nhau. Việc kết nối có ... »