Tác giả: V.N.H

Tổng quan về IoT platform

Tổng quan về IoT platform

1. Giới thiệuTrong phần trước mình đã giới thiệu IoT là gì, cách hoạt động và ứng dụng của IoT trong đời sống. Có hàng tỷ thiết bị khác nhau kết nối vào môi trường IoT, một vấn đề được đặt ra ở đây là làm thế nào để có thể kết nối và quản lý các thiết bị một cách hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này hiện nay nhiều công ty đã xây dựng và cung cấp các IoT platform (nền tảng IoT) cho người dùng sử dụng. Vậy IoT platform là gì chúng ta cùng nhau ... »

Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Tổng quan về Internet of Things (IoT)

Thuật ngữ "Internet of Things" (viết tắt là IoT) gần đây xuất hiện rất nhiều và thu hút không ít sự quan tâm chú ý của thế giới công nghệ. Vậy IoT chính xác là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của con người?IoT là gì?IoT là khái niệm kết nối các thiết bị với nhau và với Internet. IoT là một mạng lưới khổng lồ gồm các vật (things) và con người được kết nối - tất cả đều thu thập và chia sẻ dữ liệu với nhau. Việc kết nối có ... »