Dấu hiệu nhận biết code lặp

Duplicate Code

Hai đoạn code nhìn khá giống nhau

Tại sao lại bị lặp code?

  • Thường xảy ra khi nhiều lập trình viên cùng làm trên một project thuộc các phần khác nhau của project hoặc ngay tự thân một lập trình viên cũng có thể tạo ra code lặp. Khi đó mọi người chưa biết là có đoạn code đó chưa.
  • Nhưng đoạn mã khác nhau nhưng cùng làm chung một nhiệm vụ.
  • Thường xuyên thực hiện copy code cũng có khả năng tạo ra code lặp.

Vậy làm như nào để không bị code lặp?

  • Nếu đoạn code giống nhau trong cùng một class có thể tạo ra một method mới.

  • Nếu đoạn code giống nhau trong 2 class khác nhau bạn có thể tạo ra thêm một lớp cha mới.

  • Nếu có nhiều điều kiện mà trong hàm đó return ra các giá trị giống nhau có thể tạo ra một hàm mới chứa điều kiện trên.

Duplicate Code

  • Nếu trong if else các đoạn mã trùng nhau có thể đưa những đoạn code lặp đó ra ngoài.

Duplicate Code

Giá trị mang lại

  • Đoạn code của bạn trở lên dễ hiểu hơn, logic code của bạn rõ ràng hơn.
  • Do code dễ hiểu hơn lên việc thêm hay sửa vào những đoạn code như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với code bị lặp.

Những chia sẻ trên là do mình tự thấy và tham khảo trên mạng, không tránh được thiếu sót, nếu có điều gì sai sót mong mọi người hãy comment bên dưới.