Key words:duplicate code

Một số phương pháp xử lý code lặp

Một số phương pháp xử lý code lặp

Dấu hiệu nhận biết code lặp Hai đoạn code nhìn khá giống nhau Tại sao lại bị lặp code? Thường xảy ra khi nhiều lập trình viên cùng làm trên một project thuộc các phần khác nhau của project hoặc ngay tự thân một lập trình viên cũng có thể tạo ra code lặp. Khi đó mọi người chưa biết là có đoạn code đó chưa. Nhưng đoạn mã khác nhau nhưng cùng làm chung một nhiệm vụ. Thường xuyên thực hiện copy code cũng có khả năng tạo ra code lặp. Vậy làm như nào để không bị code ... »