Từ khoá: binary image

Xử lý ảnh với OpenCV - Tut 2: Chuyển đổi ảnh màu

Xử lý ảnh với OpenCV - Tut 2: Chuyển đổi ảnh màu

Series bài viết Tut 1: Cài đặt OpenCV Tut 2: Chuyển đổi ảnh màu Tut 3: Phương pháp lọc ảnh Tut 4: Xác định viền trong ảnh Mục tiêu bài viết Bài viết sẽ giúp các bạn có thể thực hiện một số phép xử lý ảnh phổ biến với OpenCV trên C++ bắt đầu bằng việc biến đổi ảnh màu về thành ảnh xám (grayscale image) và ảnh đen trắng (black and white). Mỗi một mục được trình bày nhằm giải đáp bốn câu hỏi chính What: Cái gì? Kỹ thuật này cho ra kết quả như thế nào. ... »

Wildcard SSL Certificates