Key words:container

Container và các công cụ quản lý container

Container và các công cụ quản lý container

1. Container là gì? Container là một phương tiện ảo hóa hệ thống được sử dụng để đóng gói một ứng dụng và tất cả các phụ thuộc của nó cùng với môi trường chạy của nó trong một gói. Container được xây dựng trên cơ sở các công nghệ ảo hóa như kernel namespaces, cgroups và chroot để đảm bảo rằng mỗi container có một môi trường hoàn toàn độc lập với hệ thống máy chủ gốc. Container có thể được triển khai và chạy trên nhiều môi trường khác nhau mà không cần thay đổi ứng dụng hoặc ... »

[Practice Docker] Tạo và kết nối container với Network

[Practice Docker] Tạo và kết nối container với Network

Docker Network sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ kết nối mạng giữa các container với nhau, kết nối giữa container với bên ngoài. Với container và service của Docker, bạn có thể kết nối chúng lại với nhau hoặc kết nối chúng với các mạng khác nằm ngoài docker. 1. Định nghĩa và các Default Docker Network 1.1 Định nghĩa về Docker Network Docker network là nơi sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ cho container kết nối vào network Các container cùng một network có thể liên lạc với nhau qua tên của container và cổng (port) được lắng nghe của ... »

Wildcard SSL Certificates