Từ khoá: facial landmark

Dlib: Phần 2 - Xác định facial landmark với dlib và python

Dlib: Phần 2 - Xác định facial landmark với dlib và python

Dlib: Phần 1 - Cài đặt dlib trên Ubuntu Qua Phần 1, chúng ta đã cài đặt được dlib trên Ubuntu, sang phần 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng dlib để xác định facial landmark. 1. Facial landmark là gì? Xác định facial landmark là một bài toán con của bài toán dự đoán hình dạng (shape prediction). Vậy bài toán dự đoán hình dạng là gì? Đó chính là việc chúng ta phải xác định được những điểm chính tạo nên hình dạng của đối tượng trong một bức ảnh. Trong bài toán xác định ... »