Key words:dlib

Dlib: Phần 2 - Xác định facial landmark với dlib và python

Dlib: Phần 2 - Xác định facial landmark với dlib và python

Dlib: Phần 1 - Cài đặt dlib trên Ubuntu Qua Phần 1, chúng ta đã cài đặt được dlib trên Ubuntu, sang phần 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng dlib để xác định facial landmark. 1. Facial landmark là gì? Xác định facial landmark là một bài toán con của bài toán dự đoán hình dạng (shape prediction). Vậy bài toán dự đoán hình dạng là gì? Đó chính là việc chúng ta phải xác định được những điểm chính tạo nên hình dạng của đối tượng trong một bức ảnh. Trong bài toán xác định ... »

Dlib: Phần 1 - Cài đặt dlib trên Ubuntu

Dlib: Phần 1 - Cài đặt dlib trên Ubuntu

1. Dlib là gì? Dlib là thư viện phần mêm mã nguồn mở chạy được trên nhiều nền tảng được viết bằng ngôn ngữ C++ bởi Davis King. Dlib hỗ trợ nhiều công việc khác nhau như threading, networking, numerical operations, machine learning, computer vision, compression. Trong lĩnh vực computer vision, dlib có các api giúp chúng ta thực hiện các công việc như: Facial landmark detection Correlation tracking Deep metric learning 2. Các bước cài đặt dlib 2.1. Cập nhật hệ điều hành Ubuntu $ sudo apt-get update $ sudo apt-get upgrade 2.2. Cài đặt các thư viện yêu ... »