Key words:Google Spreadsheet

Nghịch cùng Google Apps Script (P2) : Google Spreadsheet ft. Slack App

Nghịch cùng Google Apps Script (P2) : Google Spreadsheet ft. Slack App

Phần 1: Nghịch cùng Google Apps Script (P1) : Google Spreadsheet ft. Google Calendar 1. Lợi điểm khi sử dụng GAS Chào các bạn, sau hai tháng kể từ bài viết đầu tiên, Enso đã trở lại với bài viết thứ hai về Google Apps Script (GAS). Trong bài viết này, Enso sẽ trình bày về cách tạo Slack Bot bằng GAS. Để tạo Bot nói chung hay Slack Bot nói riêng có khá nhiều cách. Trong bài viết Tạo Skype Bot với Microsoft Bot Framework, KYO trình bày về cách tạo Bot với Microsoft Bot Framework. Vậy dùng GAS để ... »

Nghịch cùng Google Apps Script (P1) : Google Spreadsheet ft. Google Calendar

Nghịch cùng Google Apps Script (P1) : Google Spreadsheet ft. Google Calendar

I. Mào đầu câu chuyện Nhớ hồi còn đi học, chả phải để tâm, lo lắng đến điều gì, chỉ có đến dịp Tết là mình ngồi đếm lịch âm để biết số ngày nghỉ còn lại. Mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, giờ đây khi đã lập gia đình, có nhiều việc phải lo lắng suy nghĩ, mình dần dần để tâm đến lịch âm, đến ngày xấu, ngày đẹp nhiều hơn vì các cụ nhà ta từ xưa đã có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Ngẫm ra thì ... »

Wildcard SSL Certificates