Từ khoá: Google Calendar

Nghịch cùng Google Apps Script (P1) : Google Spreadsheet ft. Google Calendar

Nghịch cùng Google Apps Script (P1) : Google Spreadsheet ft. Google Calendar

I. Mào đầu câu chuyện Nhớ hồi còn đi học, chả phải để tâm, lo lắng đến điều gì, chỉ có đến dịp Tết là mình ngồi đếm lịch âm để biết số ngày nghỉ còn lại. Mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, giờ đây khi đã lập gia đình, có nhiều việc phải lo lắng suy nghĩ, mình dần dần để tâm đến lịch âm, đến ngày xấu, ngày đẹp nhiều hơn vì các cụ nhà ta từ xưa đã có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Ngẫm ra thì ... »

Wildcard SSL Certificates