Từ khoá: IMAP

Email và các giao thức gửi-nhận email

Email và các giao thức gửi-nhận email

1. Email là gì? Email (Electronic mail - thư điện tử) là việc trao đổi các thông điệp (tin nhắn, tệp dữ liệu, hình ảnh, …) từ một người đến 1 hoặc nhiều người nhận thông qua internet. Việc gửi và nhận email là rất nhanh chóng, chi phí rẻ, và dễ tiếp cận cho mục đích kinh doanh hoặc cá nhân. Người dùng có thể gửi và nhận email ở bất kỳ nơi nào, miễn là có kết nối internet. Hiện tại trên thế giới, mỗi ngày có khoảng 333.2 tỷ emails được gửi và nhận mỗi ngày 2. ... »

Wildcard SSL Certificates