Từ khoá: improve

Thời điểm thích hợp để cải thiện hiệu năng lập trình

Thời điểm thích hợp để cải thiện hiệu năng lập trình

Gần đây tôi có đọc một cuốn sách có tên là Thinking Fast and Slow (Tư duy nhanh và chậm) của tác giả Daniel Kahneman người Do Thái đã từng đoạt giải Nobel kinh tế học năm 2002. Dưới đây tôi sẽ đúc rút một số kiến thức học được từ cuốn sách mong rằng có thể giúp các lập trình viên có thể nâng hiệu năng lên một tầm cao mới. Hai hệ thống Đầu tiên đoạn code sau đây sẽ output ra kết quả là bao nhiêu? $x = 2; $y = 2;  print $x + $y; Nhìn vào đoạn code ... »