Key words:industry 4.0

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - TIỀN MẬT MÃ BITCOIN

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - TIỀN MẬT MÃ BITCOIN

Bài viết này giới thiệu về Cách Mạng Công Nghiệp (CMCN) 4.0, và đặc biệt là lĩnh vực tiền tệ 4.0. 1. Điểm lại lịch sử, 4 cuộc cách mạng công nghiệp thay đổi thế giới.  CMCN 1.0   Diễn ra từ năm 1784, khi động cơ hơi nước được phát minh, thay đổi hoàn toàn ngành dệt may, chế tạo cơ khí, giao thông vận tải bằng tàu hoả, tàu thuỷ.  CMCN 2.0   Diễn ra từ năm 1870, khi động cơ điện được phát minh để phục vụ sản xuất công nghiệp. Máy móc bắt đầu ... »