Key words:kanban

Personal Kanban là gì?

Personal Kanban là gì?

I. Kanban vs Personal Kanban 1. Kanban Kanban là phát minh của Taiichi Ohno (là cha đẻ của Toyota Production System – sau này gọi là Lean Manufactoring, tiếng Việt là công nghiệp tinh gọn) vào khoảng năm 1940s. Kanban tiếng nhật là 看板 (nghĩa là bảng thông báo, bảng quảng cáo). 看(kan) nghĩa là coi xem, 板(ban) nghĩa là ván bản mỏng. Phương pháp Kanban áp dụng trong nhà máy sản xuất ô tô của Toyota cũng tương tự như việc quản lý hàng trong những siêu thị lớn, đảm bảo để luôn đáp ứng đủ nhu cầu ... »

Wildcard SSL Certificates