Key words:math

Big O Notation là gì?

Big O Notation là gì?

I. Big O Notation là gì ? Bạn đã từng nghe nói về các thuật toán nhanh và hiệu quả khi thực hiện một công việc gì đó, nhưng nhanh và hiệu quả ở đây được xác định ra sao? Phải chăng nó được đo bằng thời gian thực hiện xong công việc đó trong vài giây hay vài phút hay không? Câu trả lời là không thưa các bạn! Chương trình trên máy tính của mình chạy chậm hơn trên máy tính của các bạn bởi vì mình đang sử dụng một máy tính cũ hoặc bởi vì trong lúc ... »

Wildcard SSL Certificates