Từ khoá: ntp

Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập NTP - Network Time Protocol

Giới thiệu và hướng dẫn thiết lập NTP - Network Time Protocol

Giới thiệu nội dung NTP là gì: giới thiệu giao thức đồng bộ thời gian Nguyên tắc hoạt động và những kỹ thuật sử dụng trong NTP: nguyên tắc hoạt động của hệ thống NTP Thiết lập NTP: hướng dẫn config NTP trên server Linux trong 3 trường hợp cụ thể Kết luận Link tham khảo NTP là gì Giao thức NTP (Network Time Protocol - Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến ... »