Từ khoá: OpenAM

Giới thiệu OpenAM

Giới thiệu OpenAM

I. OpenAM là gì? OpenAM: all-in-one open source access management, đang được phát triển bởi ForgeRock ( Một công ty chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm phần mềm opensource về identity và access management solutions hỗ trợ trên cloud, social, mobile và enterprise environments). OpenAM khi tích hợp vào hệ thống sẽ đảm nhiệm quản lý truy cập ( authentication, authorization ) giúp cho đội phát triển ứng dụng không cần phải triển khai nữa, đồng thời OpenAM hỗ trợ nhiều giải pháp ứng dụng rộng cho toàn doanh nghiệp cũng như giữa các doanh nghiệp nên lợi ích của OpenAM ... »

Wildcard SSL Certificates