Từ khoá: sso

Giới thiệu OpenAM

Giới thiệu OpenAM

I. OpenAM là gì? OpenAM: all-in-one open source access management, đang được phát triển bởi ForgeRock ( Một công ty chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm phần mềm opensource về identity và access management solutions hỗ trợ trên cloud, social, mobile và enterprise environments). OpenAM khi tích hợp vào hệ thống sẽ đảm nhiệm quản lý truy cập ( authentication, authorization ) giúp cho đội phát triển ứng dụng không cần phải triển khai nữa, đồng thời OpenAM hỗ trợ nhiều giải pháp ứng dụng rộng cho toàn doanh nghiệp cũng như giữa các doanh nghiệp nên lợi ích của OpenAM ... »

Xác thực một lần (Single Sign On)

Xác thực một lần (Single Sign On)

1. Tổng quan về SSO SSO là một cơ chế xác thực yêu cầu người dùng đăng nhập vào chỉ một lần với một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào nhiều ứng dụng trong 1 phiên làm việc (session). 2. Lợi ích mà SSO mang lại Trước khi có đăng nhập một lần (SSO), một người sử dụng đã phải nhập các tài khoản và mật khẩu cho từng ứng dụng mỗi khi họ đăng nhập vào các ứng dụng khác nhau hoặc các hệ thống trong cùng một phiên (session). Điều này rõ ràng có thể ... »

Wildcard SSL Certificates