Từ khoá: optimization

Giải toán tối ưu bằng scipy

Giải toán tối ưu bằng scipy

Bạn đã bao giờ tự tạo, hoặc phải đọc một công thức toán học, với nhiều điều kiện phức tạp, và muốn tìm giá trị nhỏ nhất hoặc cao nhất lấy được từ công thức đó? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng scipy trên Python để giải toán các bài toán này. ... »

Wildcard SSL Certificates