Key words:Process Automation

[Robotic Process Automation] Cài đặt và sử dụng SikuliX như một RPA

[Robotic Process Automation] Cài đặt và sử dụng SikuliX như một RPA

Nội dung Giới thiệu về RPA (Robotic Process Automation) SikukiX là gì. Một số tài liệu public của SikuliX Ứng dụng SikuliX như thế nào. SikuliX QUICKSTART Demo Kết Luận Tham khảo. 🔰Giới thiệu về RPA (Robotic Process Automation) RPA (Robotic Process Automation) là ROBOT phần mềm nhằm tự động hóa đối với những công việc mang tính lặp đi lặp lại để TỰ ĐỘNG HÓA quy trình giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Ví dụ ứng dụng RPA: Japanese: https://bizhint.jp/keyword/108921 http://rpa-technologies.com/about/ Vietnamese: https://hocodau.org/cong-nghe-robotic-process-automation-la-gi/ http://slimweb.vn/rpa ... »