Key words:RPA

UiPath - Quay số trúng thưởng trên Facebook

UiPath - Quay số trúng thưởng trên Facebook

Lượng thông tin trên facebook rất dồi dào để khai thác, và nhất là thông tin về người dùng. Trong blog lần này, mình sẽ đề cập đến bài toán quay số trúng thưởng. Đúng hơn, đây là bài toán khai thác thông tin người dùng bằng cách tổ chức một event quay số trúng thưởng... ... »

[Robotic Process Automation] Cài đặt và sử dụng SikuliX như một RPA

[Robotic Process Automation] Cài đặt và sử dụng SikuliX như một RPA

Nội dung Giới thiệu về RPA (Robotic Process Automation) SikukiX là gì. Một số tài liệu public của SikuliX Ứng dụng SikuliX như thế nào. SikuliX QUICKSTART Demo Kết Luận Tham khảo. 🔰Giới thiệu về RPA (Robotic Process Automation) RPA (Robotic Process Automation) là ROBOT phần mềm nhằm tự động hóa đối với những công việc mang tính lặp đi lặp lại để TỰ ĐỘNG HÓA quy trình giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Ví dụ ứng dụng RPA: Japanese: https://bizhint.jp/keyword/108921 http://rpa-technologies.com/about/ Vietnamese: https://hocodau.org/cong-nghe-robotic-process-automation-la-gi/ http://slimweb.vn/rpa ... »