Từ khoá: programming languages

Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ Julia

Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ Julia

Lời nói đầu: Why Julia? Julia là một ngôn ngữ lập trình được công bố với thế giới vào đúng ngày Valentine năm 2012 với mục đích sử dụng chính trong lĩnh vực tính toán khoa học (scientific computing). Nhiều người sẽ thắc mắc là sự ra đời của một ngôn ngữ mới có thật sự cần thiết khi đã có rất nhiều ngôn ngữ đã và đang được sử dụng thành công trong lĩnh vực này như C, C++, Fortran, Matlab, R và gần đây là Python, tuy nhiên C, C++, Fortran: Tốc độ nhanh nhưng quá low level, ... »