Từ khoá: Smart Contract

Tìm hiểu Blockchain Oracle - Giới thiệu Chainlink

Tìm hiểu Blockchain Oracle - Giới thiệu Chainlink

Nếu bạn nào đã làm quen với blockchain và lập trình smart contract thì chắc hẳn sẽ cảm thấy smart contract còn rất nhiều hạn chế, dẫn đến việc lập trình ứng dụng chưa được linh hoạt. Ví dụ như gọi api bên ngoài, hoặc set crontab, v.v... Việc gọi api bên ngoài hoặc set crontab trong smart contract hiện nay cũng đã được các nhà phát triển quan tâm, họ đã và đang phát triển một cơ chế mới gọi là Blockchain Oracle. Blockchain Oracle hiện nay vẫn đang được phát triển mạnh mẽ, mặc dù chưa giải ... »

Smart Contract ETH & Demo Read/Update Message From MetaMask

Smart Contract ETH & Demo Read/Update Message From MetaMask

Mục đích bài viết giúp các bạn biết cách: Kết nối ví Metamask với dự án dAppĐọc, cập nhật dữ liệu từ hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng API Alchemy Web3Đăng ký giao dịch Ethereum bằng MetamaskI. DemoMetaMask kết nối đến smart constract để thực hiện read/update message II. Implement1. Tạo Smart Contractpragma solidity ^0.8.13; contract HelloWorld { // Emitted when update function is called // Smart contract events are a way for your contract to communicate // that something happened on the blockchain to your app front-end, // which can be 'listening' for certain events and take action when ... »

Làm thế nào để tự viết và deploy Smart Contract?

Làm thế nào để tự viết và deploy Smart Contract?

I. Smart Contract là gì?Smart contract là một giao thức máy tính, được dùng để số hoá những việc như xác nhận,  thực hiện sự thoả thuận hoặc việc thi hành hợp đồng. Các Smart Contract có khả năng thực hiện các giao dịch mà không cần bên trung gian thứ ba. Những giao dịch này có thể dễ dàng được theo dõi và không thể bị thay đổi. Những người ủng hộ cho rằng có rất nhiều điều khoản hợp đồng có thể áp dụng Smart Contract vào một phần hay toàn bộ để chúng có thể được ... »

Giới thiệu Ethereum và Smart Contract

Giới thiệu Ethereum và Smart Contract

Serial bài viết Mục tiêu bài viết Giới thiệu Ethereum và lược sử ra đời của nó. Tính năng Smart Contract của Ethereum, một tính năng làm nên sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Blockchain. Giới thiệu Ethereum Trong khoảng thời gian gần đây (cuối năm 2017) ở Việt Nam rầm rộ lên phong trào đầu tư tiền ảo, nào là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash,... rồi đầu tư ICO với lợi nhuận x10, x20 thậm chí x100 khiến cho các nhà đầu tư khắp nơi rộn ràng những câu chuyện coin coin và coin. Bài viết này không ... »

Wildcard SSL Certificates