Key words:tool

Các thư viện và công cụ hữu ích khi làm ứng dụng Android

Các thư viện và công cụ hữu ích khi làm ứng dụng Android

Trong những năm vừa qua, các ứng dụng Android ra đời ngày càng nhiều, kéo theo đó là các thư viện hỗ trợ cho việc phát triển android ngày càng mạnh mẽ, và đầy đủ cho lập trình viên. Việc nắm bắt và sử dụng các thư viện giúp cho việc phát triển ứng dụng android trở nên nhanh chóng hơn, an toàn hơn và tiết kiệm chi phí cũng như công sức của lập trình viên. Dưới đây là một trong những nguồn công cụ và thư viện giúp bạn phát triển android một cách tốt hơn I. Công ... »