Từ khoá: uipath

UiPath - Quay số trúng thưởng trên Facebook

UiPath - Quay số trúng thưởng trên Facebook

Lượng thông tin trên facebook rất dồi dào để khai thác, và nhất là thông tin về người dùng. Trong blog lần này, mình sẽ đề cập đến bài toán quay số trúng thưởng. Đúng hơn, đây là bài toán khai thác thông tin người dùng bằng cách tổ chức một event quay số trúng thưởng... ... »

Wildcard SSL Certificates