Key words:Vietnam Web Submit

Hà Nội Vietnam Web Submit 2017

Hà Nội Vietnam Web Submit 2017

Topic: Blockchain & Smart Contract - Bắt đầu như thế nào và các ứng dụng Blockchain & Smart Contract - Bắt đầu như thế nào và các ứng dụng from GMO-Z.com Vietnam Lab Center Tóm tắt: Diễn giả là CTO của công ty TOMO, sản phẩm mạng xã hội hỏi đáp bằng video Nội dung bài viết chia sẻ công nghệ Blockchain đang dần trở nên phổ cập hơn và tương lai rộng mở với nó, diễn giả có đề cập tới việc Blockchain sẽ thay đổi thế giới sau này khi nó được ứng dụng rộng rãi. Blockchain ... »

Hồ Chí Minh Vietnam Web Submit 2017

Hồ Chí Minh Vietnam Web Submit 2017

Topic: Kiến trúc hệ thống E-commerce yêu cầu ổn định & khả năng mở rộng Tác giả: Lê Minh Nghĩa - Solution Architect | Tiki.vn Tóm tắt: Đối với dịch vụ của Tiki hiện tại thì có trên hàng trăm các services khác nhau. Các service phải giao tiếp với nhau để có thể vận hành hệ thống nhưng vẫn dảm bảo nghiệp vụ, tính chính xác của dữ liệu, update realtime các thay đổi, đảm bảo hiệu năng. Từ mô hình sao truyền thống, Tiki đã áp dụng mô hình Message Bus để giải quyết vấn đề giao tiếp ... »