TypeScript là gì?

TypeScript là một ngôn ngữ mã nguồn mở miễn phí hiện đang được phát triển và bảo trì bởi Microsoft. Nó là tập cha của JavaScript, với các bổ sung các tuỳ chọn kiểu tĩnh và lớp trên cơ sở lập trình hướng đối tượng cho ngôn ngữ này. TypeScript có thể sử dụng để phát triển ứng dụng chạy phía client, hay phía server (Node.js)

TypeScript được thiết kế để phát triển ứng dụng lớn và được biến đổi - biên dịch sang JavaScript. Vì TypeScript là tập cha của JavaScript nên bất kì chương trình JavaScript nào đã có cũng đều là chương trình TypeScript hợp lệ.

TypeScript hỗ trợ định nghĩa các file chứa thông tin kiểu của các thư viện JavaScript, giống như các file header của C/C++ mô tả cấu trúc của các file object. Điều này cho phép các chương trình khác sử dụng các giá trị được định nghĩa trong các file giống như các thực thể TypeScript được định kiểu tĩnh. Đó là các file header hãng thứ ba (third-party) cho các thư viện thông dụng như jQuery, MongoDB, D3.js. Các file header cho các module cơ bản cho Node.js cũng có sẵn cho phép phát triển chương trình Node.js bằng TypeScript.

Bản thân trình biên dịch TypeScript cũng được viết bằng TypeScript, biến đổi – biên dịch sang JavaScript và được cấp phép theo Giấy phép Apache 2.

TypeScript lần đầu được gắn sẵn như một ngôn ngữ lập trình trong Microsoft Visual Studio 2013 Update 2 và các phiên bản sau đó, cùng C# và các ngôn ngữ khác của Microsoft. Một thành phần mở rộng chính thức cũng cho phép Visual Studio 2012 hỗ trợ tốt cho TypeScript.

Tại sao nên sử dụng TypeScript?

Để hiểu tại sao nên sử dụng TypeScript thì có lẽ chúng ta nên tìm hiểu sơ lược về các ưu điểm mà TypeScritpt mang lại.

Dễ phát triển dự án lớn: Với việc sử dụng các kỹ thuật mới nhất và lập trình hướng đối tượng nên TypeScript giúp chúng ta phát triển các dự án lớn một cách dễ dàng.

Nhiều Framework lựa chọn: Hiện nay các Javascript Framework đã dần khuyến khích nên sử dụng TypeScript để phát triển, ví dụ như AngularJS 2.0 và Ionic 2.0.

Hô trợ các tính năng của Javascript phiên bản mới nhất: TypeScript luôn đảm bảo việc sử dụng đầy đủ các kỹ thuật mới nhất của Javascript, ví dụ như version hiện tại là ECMAScript 2015 (ES6).

Là mã nguồn mở: TypeScript là một mã nguồn mở nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng mà không mất phí, bên cạnh đó còn được cộng đồng hỗ trợ.

TypeScript là Javscript: Bản chất của TypeScript là biên dịch tạo ra các đoạn mã javascript nên ban có thê chạy bất kì ở đâu miễn ở đó có hỗ trợ biên dịch Javascript. Ngoài ra bạn có thể sử dụng trộn lẫn cú pháp của Javascript vào bên trong TypeScript, điều này giúp các lập trình viên tiếp cận TypeScript dễ dàng hơn.

Như vậy theo cá nhân mình thấy bản chất của TypeScript là một trình biên dịch xuất ra mã Javascript dựa vào cấu trúc riêng của nó. Trong CSS cũng có một thư viện tương tự đó là SASS và LESS.

TypeScript Handbook

Dựa vào nhưng ưu điểm nói trên mình bắt đầu tìm hiểu TypeScript qua Handbook sau đó tổng hợp và dịch lại gồm những nội dung sau:

Version: 2.2

 1. Basic Types
 2. Variable Declarations
 3. Interfaces
 4. Classes
 5. Functions
 6. Generics
 7. Enums
 8. Type Inference
 9. Type Compatibility
 10. Advanced Types
 11. Symbols
 12. Iterators and Generators
 13. Modules
 14. Namespaces
 15. Namespaces and Modules

Để bắt đầu được dễ dàng hơn mọi người co thể tham khảo cách cài đặt môi trường ở đây.
Còn nếu ai lười đọc tiếng anh như mình thì tạm thời thử 2 bước sau:

 1. Chạy lệnh sau để install TypeScript (nhớ install nodejs trước).
  npm install -g typescript

 2. Compile:
  tsc xxx.ts

Việc này sẽ giúp tạo ra file xxx.js