Tác giả: Q_T.N.H

Xác thực một lần (Single Sign On)

Xác thực một lần (Single Sign On)

1. Tổng quan về SSO SSO là một cơ chế xác thực yêu cầu người dùng đăng nhập vào chỉ một lần với một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào nhiều ứng dụng trong 1 phiên làm việc (session). 2. Lợi ích mà SSO mang lại Trước khi có đăng nhập một lần (SSO), một người sử dụng đã phải nhập các tài khoản và mật khẩu cho từng ứng dụng mỗi khi họ đăng nhập vào các ứng dụng khác nhau hoặc các hệ thống trong cùng một phiên (session). Điều này rõ ràng có thể ... »

Giới thiệu ReactJs

Giới thiệu ReactJs

**ReactJs là gì ? ** ReactJS là một Javascript library được phát triển bởi Facebook đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. ReactJS có thể hiểu như là một “cơ chế hiển thị giao diện dựa trên nền tảng Javascript – JavaScript-based UI rendering engine”. React thường được so sánh với vai trò tương đương như các Javascript framework khác, nhưng việc so sánh giữa React và Angular thực sự không có ý nghĩa, bởi chúng sinh ra để đảm nhiệm những vai trò khác nhau. Angular là một framework hoàn chỉnh còn React thì không. Điều này lý giải tại sao ... »

Wildcard SSL Certificates