Từ khoá: Single Sign On

Xác thực một lần (Single Sign On)

Xác thực một lần (Single Sign On)

1. Tổng quan về SSO SSO là một cơ chế xác thực yêu cầu người dùng đăng nhập vào chỉ một lần với một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào nhiều ứng dụng trong 1 phiên làm việc (session). 2. Lợi ích mà SSO mang lại Trước khi có đăng nhập một lần (SSO), một người sử dụng đã phải nhập các tài khoản và mật khẩu cho từng ứng dụng mỗi khi họ đăng nhập vào các ứng dụng khác nhau hoặc các hệ thống trong cùng một phiên (session). Điều này rõ ràng có thể ... »

Wildcard SSL Certificates