Tác giả: P.N.H.H

Strapi với docker (phần 1)

Strapi với docker (phần 1)

1. Strapi là gì? Đây là một NodeJS application framework cho phép tạo nhanh API server và xuất bản API thông qua REST hoặc GraphQL. Điểm khác biệt của Strapi chính là nó hỗ trợ thiết kế model bằng giao diện, và tạo sẵn cho bạn một trang admin để bạn quảy lý cá model đó. Muốn customize thêm để phù hợp yêu cầu thì bạn sẽ viết theo mô hình plugin mà nó cung cấp. Ngoài ra nếu chúng ta cần custom theo những ứng dụng đặc thì Strapi cung cấp giải pháp viết plugin để cài cắm vào ... »

Giới thiệu về Vue 3 Composision API

Giới thiệu về Vue 3 Composision API

Khám phá cách mới để cấu trúc các components trong ứng dụng Vue 1. Lời nói đầu? Vue đã được một thời gian phát triển. Nó đã đạt được sự phổ biến rộng rãi trong cộng đồng nhà phát triển và đã tìm cách thu hút sự chú ý của nhiều Developers ứng dụng như react/angular. Phần lớn trong số này là nhờ các API components đơn giản và trực quan tồn tại trong Vue. Tuy nhiên, với Vue 3, các nhà sản xuất đã quyết định thay đổi (hoặc giới thiệu một giải pháp thay thế) cách tạo ... »

Sử dụng Vue-croppie để chỉnh sửa ảnh trong dự án Vue-js

Sử dụng Vue-croppie để chỉnh sửa ảnh trong dự án Vue-js

1. Lời nói đầu? Khi lập trình front-end với Vue-js việc sử dụng các thư viện của vue là một điều thường gặp. Ví dụ như trong trường hợp tạo profile avatar chẳng hạn, bạn muốn làm được nhiều điều hơn so với việc chỉ upload ảnh thông thường lên trang cá nhân như là cắt xén và zoom out zoom in trong ảnh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một thư viện phục vụ cho điều đó một cách dễ dàng đó là Vue-croppie. 2. Tạo môi trường chạy vue: 2.1 Cài đặt npm: Vì sử ... »

Giới thiệu Gorm- thư viện ORM tuyệt vời dành cho Golang

Giới thiệu Gorm- thư viện ORM tuyệt vời dành cho Golang

1. ORM là gì? Trước hết để hiểu được thư viện Gorm chúng ta cần tìm hiểu về ORM, một công cụ quan trọng và thường xuyên được áp dụng trong quản trị cơ sở dữ liệu. ORM là tên viết tắt của cụm từ “Object Relational Mapping” đây là tên gọi chỉ việc ánh xạ các record dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu sang dạng đối tượng mà mã nguồn đang định nghĩa trong class. Là một khái niệm phổ biến, được cài đặt trong tất cả các loại ngôn ngữ hiện đại ngày nay ... »

Wildcard SSL Certificates