Tác giả: Q_N.T.K

Test tự động chức năng login sử dụng Behat-Laravel-Extension

Test tự động chức năng login sử dụng Behat-Laravel-Extension

Mục tiêu bài viết Tự động test chức năng login default trong Laravel 5 sử dụng Behat-Laravel-Extension Tham khảo link github : https://github.com/laracasts/Behat-Laravel-Extension Mục tiêu của bài viết là quen với cách viết sử dụng behat, thực hành trực tiếp vào chức năng login trong Laravel. Giới thiệu về Behat-Laravel-Extension 1. Cài đặt composer require behat/behat behat/mink behat/mink-extension laracasts/behat-laravel-extension --dev Tạo file behat.yml và config default: extensions: Laracasts\Behat: # env_path: .env.behat Behat\MinkExtension: default_session: laravel laravel: ~ Tạo thư mục feature để thực hiện viết scenario test. vendor/bin/behat ... »

Test tự động sử dụng Cucumber js (Auto Test Phần 1)

Test tự động sử dụng Cucumber js (Auto Test Phần 1)

Xu hướng ngày càng phổ biến của các chuẩn mới về sản xuất phần mềm là yêu cầu các developers viết unit test khi cài đặt source code. Việc viết unit trước đó rất hạn chế, ít, nhiều khi còn không được thực hiện trong các dự án. Bài viết xin giới thiệu một trong những công cụ phổ biến và hữu dụng được sử dụng để viết Unit test có một cái tên rất đặc biệt “cucumber – dưa chuột”. Nội dung bài viết : 1. Cucumber là gì. 2. Ngôn ngữ Gherkin. 3. Hướng dẫn cài đặt Cucumber. 4. Tổng ... »

Một số phương pháp xử lý code lặp

Một số phương pháp xử lý code lặp

Dấu hiệu nhận biết code lặp Hai đoạn code nhìn khá giống nhau Tại sao lại bị lặp code? Thường xảy ra khi nhiều lập trình viên cùng làm trên một project thuộc các phần khác nhau của project hoặc ngay tự thân một lập trình viên cũng có thể tạo ra code lặp. Khi đó mọi người chưa biết là có đoạn code đó chưa. Nhưng đoạn mã khác nhau nhưng cùng làm chung một nhiệm vụ. Thường xuyên thực hiện copy code cũng có khả năng tạo ra code lặp. Vậy làm như nào để không bị code ... »

Wildcard SSL Certificates