Là buổi trao đổi công nghệ diễn ra hằng quý nhằm giới thiệu, chia sẻ các nghiên cứu về công nghệ hot, gần với dự án đang sử dụng nhất, đây là cơ hội để những người đam mê công nghệ, yêu thích nghiên cứu có môi trường để học hỏi trao đổi nâng cao hiểu biết. Buổi báo cáo quý 3 vừa được diễn ra vào ngày 21/09/2018 với sự tham gia của các kĩ sư đang cùng làm việc trực tiếp với các kĩ sư hàng đầu Nhật Bản để phát triển công nghệ mới.

uc?id=1whK8eZ_jisMCAUo045hFmikFg-yq6bZ5&export=download

Tại buổi báo cáo, kĩ sư công nghệ T.T.Thành đã trình bày một công nghệ mới đang được nghiên cứu và phát triển nhằm ứng dụng NLP vào việc xác định ý muốn người dùng (Intent Detection) và sửa lỗi chính tả trong tiếng việt (Spell Correction).Ứng dụng cho phép:

 • Intent Detection:

  • Đưa bài toán Intent Detection về bài toán Text Classification với kỹ thuật chính sử dụng là BagOfWord để vector hoá câu, sau đó đánh lại trọng số với TF*IDF. Dùng một số thuật toán như NaiveBayes, SVM, SGDClassifier để giải quyết bài toán Classification.
 • Spell Correction:

  • Bài toán này giải quyết bằng cách sử dụng Seq2Seq(LSTM Encoder + Decoder). Với pha Encoder kết hợp thêm biDirectional để tận dụng cả thông tin theo 2 chiều. Và kết hợp thêm kĩ thuật Attention với pha Decoder để nhấn mạnh những từ ngữ quan trọng.

uc?id=1s135SQhLMOsFKoTNm1YOy5AVzrYsk3Mr&export=download

hình ảnh Mr. Thành

Ứng dụng NLP vào việc xác định ý muốn người dùng (Intent Detection) và sửa lỗi chính tả trong tiếng Việt (Spell Correction)

Buổi báo cáo còn có sự tham gia của kĩ sư công nghệ N.X.Phong với chia sẻ về ứng dụng Kubermetes trong triển khai ứng dụng web. Dưới sự chia sẻ của Mr. Phong người nghe sẽ có thể:

 • Hiểu được tổng quan về kiến trúc và các thành phần của K8s
  • Workload resource (Pod, ReplicaSet, Deployment, Job…etc..)
  • Service (ClusterIP, NodePortIP, LoadBalancer, etc..)
 • Xây dựng được K8s cluster, thử nghiệm các loại resouce
 • Trải nghiệm các loại môi trường K8s
  • Minikube, Docker for MAC
  • K8s with tool Rancher
  • GCE
 • Kết hợp được với các công cụ hỗ trợ cho K8s
  • Rancher 2.0
  • Harbor
 • Xây dựng demo kết hợp các thành phần + công cụ hỗ trợ K8s
 • Hiểu sâu hơn về kiến trúc dự án GMO POINT (https://point.gmo.jp/) hiện tại.

uc?id=1Q0CuImpbU7z9C1SKp6aCCZDr16Zk5j8v&export=download

Mô hình triển khai ứng dụng với Kubernetes

Tìm hiểu và triển khai ứng dụng Web với Kubernetes

Có thể nói đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với những người đam mê nghiên cứu công nghệ. Gia nhập VNLAB để thỏa mãn đam mê công nghệ, cùng nhau chia sẻ và phát triển.