Từ khoá: AWS Certified

[AWS - Note P1] - Ôn tập thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate

[AWS - Note P1] - Ôn tập thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate

Giới thiệu AWS Certification là chứng chỉ được câp bởi Amazon đánh giá mức độ hiểu biết về aws cloud, cụ thể là các dịch vụ của Amazon Web Services (AWS) cũng như việc áp dụng các dịch vụ đó 1 cách hiệu quả vào trong các bài toán thực tế. Bộ chứng chỉ này được chia thành các phần: Cloud Practitioner, Architect, Developer và Operations, ngoài ra có thêm Specialty. Về độ khó thì có 3 mức: Foundational Asociate Professional Chi tiết về các chứng chỉ các bạn tham khảo ở hình dưới đây: Tham khảo: https://aws.amazon. ... »

Wildcard SSL Certificates